کندانسور

نقش کندانسور در راکتورهای آزمایشگاهی و صنعتی

کندانسور یا چگالنده یکی از قسمت های راکتورهای ساخت شرکت پتروصنعت تاراز میباشد که وظیفه آن خنک کردن سیال و یا تبدیل آن از حالت گاز به مایع میباشد. فرآیند خنک کردن در مبرد های صنعتی میتواند توسط آب و یا هوا انجام شود.

شماتیک کندانسور صنعتی
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن