رآکتور آزمایشگاهی

لیست قیمت انواع راکتور ساخت شرکت راکتور سازی پترو صنعت تاراز

لیست قیمت انواع راکتور استیل دو جداره مناسب صنایع شیمیایی و رنگ سازی (استیل 316)

کد محصولنام محصولقیمت (میلیون تومان)زمان تحویل
PSTR-L1000-S2راکتور استیل دوجداره هزار لیتری 1 ماهه
PSTR-L2000-S2راکتور استیل دوجداره دو هزار لیتری 1 ماهه
PSTR-L5000-S2راکتور استیل دوجداره پنج هزار لیتری 1 ماهه
PSTR-L10000-S2راکتور استیل دوجداره ده هزار لیتری 2 ماهه
PSTR-L15000-S2راکتور استیل دوجداره پانزده هزار لیتری 2 ماهه
PSTR-L20000-S2راکتور استیل دوجداره بیست هزار لیتری 2 ماهه
PSTR-L50000-S2راکتور استیل دوجداره پنجاه هزار لیتری 2 ماهه

لیست قیمت انواع راکتور میکسر دار

کد محصولنام محصولقیمت (میلیون تومان)زمان تحویل
PSTR-L1000-MXراکتور میکسر دار هزار لیتری 1 ماهه
PSTR-L2000- MXراکتور میکسر دار دو هزار لیتری 1 ماهه
PSTR-L5000- MXراکتور میکسر دار پنج هزار لیتری 1 ماهه
PSTR-L10000- MXراکتور میکسر دار ده هزار لیتری 2 ماهه
PSTR-L15000- MXراکتور میکسر دار پانزده هزار لیتری 2 ماهه
PSTR-L20000- MXراکتور میکسر دار بیست هزار لیتری 2 ماهه
PSTR-L50000- MXراکتور میکسر دار پنجاه هزار لیتری 2 ماهه

لیست قیمت انواع راکتور پایلوت آزمایشگاهی

کد محصولنام محصولقیمت (میلیون تومان)زمان تحویل
PSTR-L1-Pراکتور پایلوت یک لیتری 1 ماهه
PSTR-L2- Pراکتور پایلوت دو لیتری 1 ماهه
PSTR-L5- Pراکتور پایلوت پنج لیتری 1 ماهه
PSTR-L10- Pراکتور پایلوت ده لیتری 1 ماهه
PSTR-L15- Pراکتور پایلوت پانزده لیتری 1 ماهه
PSTR-L20- Pراکتور پایلوت بیست لیتری 1 ماهه
PSTR-L50- Pراکتور پایلوت پنجاه لیتری 1 ماهه
قیمت انواع راکتور پایلوت
راکتور پایلوت

لیست قیمت انواع راکتور رزین سازی

کد محصولنام محصولقیمت (میلیون تومان)زمان تحویل
PSTR-T1-S2راکتور رزین سازی یک تنی 1 ماهه
PSTR-T2-S2راکتور رزین سازی دو تنی 1 ماهه
PSTR-T5-S2راکتور رزین سازی پنج تنی 1 ماهه
PSTR-T10-S2راکتور رزین سازی ده تنی 2 ماهه
PSTR-T15-S2راکتور رزین سازی پانزده تنی 2 ماهه
PSTR-T20-S2راکتور رزین سازی بیست تنی 2 ماهه
PSTR-T50-S2راکتور رزین سازی پنجاه تنی 2 ماهه

لیست قیمت انواع راکتور استیل تکجداره مناسب صنایع غذایی (استیل 304)

کد محصولنام محصولقیمت (میلیون تومان)زمان تحویل
PSTR-L200-Sراکتور استیل تک جداره 200 لیتری بدون میکسر 1 ماهه
PSTR-L500-Sراکتور استیل تک جداره 500 لیتری بدون میکسر 1 ماهه
PSTR-L1000-Sراکتور استیل تک جداره 1000 لیتری بدون میکسر 1 ماهه
PSTR-L200-SXراکتور استیل تک جداره 200 لیتری میکسردار 1 ماهه
PSTR-L500-SXراکتور استیل تک جداره 500 لیتری میکسردار 1 ماهه
PSTR-L1000-SXراکتور استیل تک جداره 1000 لیتری میکسردار 1 ماهه
راکتور

قیمت های فوق فقط در تاریخ انتشار (خرداد 1401) اعتبار دارند. لطفا جهت استعلام قیمت روز راکتور با شماره 09133753907 تماس بگیرید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن