راکتور آزمایشگاهی

ساخت راکتور پیشرفته در کارگاه

در صنایع شیمیایی، نفت و گاز استفاده از راکتور در اغلب فرآیندها و مراحل تولید محصول کاربرد دارد.

راکتور
انواع مختلف راکتورهای صنعتی و آزمایشگاهی در شرکت پترو صنعت تاراز ساخته میشود
راکتور ساخته شده که در محل کار مشتری نصب شده است
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن