اتوکلاو گچ آلفا

گچ آلفا

سولفات کلسیم یکی از مواد معدنی است که در زمین به وفور یافت می‌شود. با توجه به مقدار آب کریستال، به چندین دسته تقسیم می‌شود. یکی از این دسته‌ها همی هیدرات است که ماده‌ای بسیار مهم به خصوص در صنعت ساختمان است. با آب‌گیری از همی هیدرات دو گونه آلفا و بتا بوجود می‌آید. ساختار شیمیایی گچ آلفا (CaSO4 + 1 / 2H2O) همان گچ بتا است. تفاوت های دو گونه در ساختار بلوری ناشی از فرآیند تولید بوجود می‌آید. گچ آلفا از گچ در اتوکلاو گچ آلفا تحت فشار بخار بالا تولید می‌شود.

گچ آلفا(شکل1) یک ماده رایج برای ساخت ملات است. گچ آلفا با پردازش سنگ گچ به صورت پودر ساخته می‌شود و به دلیل استحکام و سطوح جذب پایین مورد توجه قرار می‌گیرد. گچ آلفا با کلسیناسیون یا کشته‌سازی سنگ گچ تحت فشار بالا (اتوکلاو گچ‌ آلفا) ساخته می شود. کلسیناسیون فرآیندی است که رطوبت موجود در یک ماده را با حرارت‌دادن به دمای مشخص خارج می‌کند. گچ آلفا در اصل هر زمان که به استحکام بیشتری نیاز باشد استفاده می‌شود، زیرا گچ آلفا به حدی سخت می‌شود که بسیار بیشتر از گچ معمولی است. موارد استفاده از گچ آلفا در زیر آورده شده است:

  • به عنوان یک پرکننده و اتصال‌دهنده در مصالح ساختمانی
  • در قالب‌گیری گچ
  • در مدل‌سازی گچ
  • در صنعت سرامیک
  • در ساخت سقف شیروانی
  • در صنایع غذایی
  • در تولید داروها
  • در صنعت دندان‌پزشکی
شکل1: گچ آلفا/ اتوکلاو گچ آلفا
شکل1: گچ آلفا

فرآیند اتوکلاو گچ آلفا

در فرآیند تولید سولفات‌کلسیم‌همی‌هیدرات آلفا، دی‌هیدرات‌کلسیم‌سولفات در حضور بخار اشباع تبدیل به سولفات کلسیم دی هیدرات می‌شود. یک قسمت قالب‌گرفته‌شده از سولفات کلسیم دی هیدرات دارای تعداد زیادی منافذ با حجم منافذ به میزان 15 تا 60 از حجم کل آن است. بیش از 5٪ حجم حجمی حاوی هوا است. قسمت قالب‌گیری‌شده را وارد اتوکلاو گچ آلفا می‌کنند. در صورت وجود مقدار کافی آب در منافذ، رشد بلورهای سولفات کلسیم آلفا همی هیدرات که در فاز محلول آبی رشد می کنند با دمای فرآیند در محدوده بین 110 تا 180 درجه سانتی گراد تحت فشار جو فرآیند در اتوکلاو گچ آلفا کنترل می شود. قسمت قالب‌گیری‌شده پس از تبدیل مجدد تبلور مجدد از اتوکلاو گچ آلفا خارج شده و برای استفاده تحویل داده می‌شود. کلیپ زیر فرآیند اتوکلاو صنعتی را نمایش می‌دهد.

*برای مشاوره و درخواست خرید محصول لطفا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

نوشته‌های مرتبط:

منابع

1) سنتز آزمایشگاهی گچ همی هیدرات نوع آلفا بر مبنای روش تر، فهیمه ابراهیمیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دکتر ابراهیم نجفی کانی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، مهرماه 1392

2) https://www.indiamart.com/proddetail/alpha-plaster-19684240597.html

3) Process for making calcium sulfate alpha-hemihydrate from calcium sulfate dihydrate

4) Autoclave (Alpha Hemihydrate)

5) What Is Alpha Gypsum Used For?

6) ALPHA SPECIAL GYPSUMS – FROM FGD GYPSUM TO HEMIHYDRATE

7) آغشته‌سازی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن