بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

بیوراکتور کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب

بیوراکتور کشت میکروب وسیله ای هست که در آن میکروارگانیسم‌ها، باکتری ها و قارچ ها به صورت کنترل شده کشت و تکثیر می‌شوند. این سیستم‌ها به طور گسترده در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و زیست فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی استفاده از بیوراکتورها، کنترل و بهره‌برداری از فعالیت میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها به منظور تولید محصولات مورد نیاز می‌باشد. بیوراکتورها می‌توانند در اندازه‌ها و اشکال مختلافت که بسته به نیازها و مقیاس کشت مورد استفاده قرار بگیرند. طراحی یک بیوراکتور به عوامل مختلفی مانند نوع میکروارگانیسم یا میکروب، نوع محیط کشت، شرایط فیزیکی و شیمیایی، نرخ تهویه و میزان تغذیه وابسته است.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها
شرکت دانش بنیان پترو صنعت تاراز، طراح و سازنده انواع فرمانتور صنعتی و بیوراکتور آزمایشگاهی

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها امکاناتی را فراهم می‌کنند که به محققان و صنایع مرتبط با زیست فناوری اجازه می‌دهد تا فرایندهای بیولوژیکی را کنترل کرده و بهره‌برداری بهینه را انجام دهند. این بیوراکتورها معمولاً شامل سیستم‌های کنترل دما، pH، فشار، تهویه و تغذیه هستند که برای حفظ شرایط مثالی جهت رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها ضروری است.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها
بیوراکتور کشت میکروب

اتوکلاو کردن بیوراکتورهای کشت میکروبی بین دوره‌های کشت ضروری است تا شرایط آسپتیک حفظ شده، آلودگی‌های متقابل جلوگیری شود و استریلیته بیوراکتور تضمین شود. ستفاده از کندانسور در بیوراکتورهای کشت میکروبی به منظور کاهش تبخیر، حفظ شرایط آسپتیک، حفظ مواد مغذی و کنترل دما است. این اقدامات بهبود عملکرد و قابلیت رشد میکروارگانیسم‌ها را در بیوراکتورها تضمین می‌کند.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

پردازشگر کنترلی PID، اتوماسیون صنعتی PLC و صفحه نمایش HMI در بیوراکتورهای کشت میکروبی برای کنترل دقیق پارامترها، مدیریت و کنترل فرآیند، تعامل با سیستم و نمایش داده‌های مربوطه استفاده می‌شوند. این اجزا باعث بهبود عملکرد، دقت و کارایی سیستم کشت میکروبی می‌شوند و به اپراتور کمک می‌کنند تا فرآیند کشت را به صورت موثر و کارآمد انجام دهد.

انواع بیوراکتور کشت میکروب

بیوراکتورها می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند و به شکل‌های مختلفی طراحی شوند. بیوراکتورهای حلقه باز، محیط کشت به صورت مداوم وارد می‌شود و محصول تولید شده نیز به صورت مداوم جدا می‌شود. این نوع بیوراکتورها برای سیستم‌های کشت‌های پیوسته مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بیوراکتورهای حلقه بسته، محیط کشت به صورت یک حلقه بسته در می‌آید و محصول تولید شده نیز درون بیوراکتور باقی می‌ماند. این نوع بیوراکتورها برای سیستم‌های کشت‌های دسته‌بندی شده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

بیوراکتورهای غوطه‌ور، میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها درون یک محیط غوطه‌ور قرار می‌گیرند. این نوع بیوراکتورها برای کشت سلول‌های حساس و نیازمند محیط‌های خاص استفاده می‌شوند. در بیوراکتورهای ثابت، میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها درون یک ماتریس ثابت قرار می‌گیرند که به عنوان سازندهای فیزیکی عمل می‌کند. این نوع بیوراکتورها برای کشت میکروارگانیسم‌ها در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ظروف کشت

ظروف کشت در بیوراکتورهای میکروبی نقش بسیار مهمی در کشت و تکثیر میکروب‌ها دارند. این ظروف کشت به عنوان محیطی حاکم بر رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها عمل می‌کنند و شرایط مورد نیاز برای زنده ماندن و فعالیت بهینه آن‌ها را فراهم می‌کنند. ظروف کشت حاوی مواد غذایی ضروری برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها هستند. این مواد غذایی شامل منابع کربن، نیتروژن، فسفر، عناصر کمیاب و سایر عناصر معدنی است. این مواد غذایی باید در غلظت و نسبتی مناسب در ظرف کشت حضور داشته باشند تا میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها به طور بهینه رشد کنند.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

ظروف کشت باید شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسبی را در اختیار میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها قرار دهند. این شرایط شامل دما، pH، فشار، تهویه و تغذیه مناسب است. ظروف کشت باید بتوانند این شرایط را به طور دقیق کنترل کنند و آن‌ها را در محدوده‌های مورد نیاز نگه دارند. به عنوان مثال، در کشت باکتری‌ها، دمای معتدل و pH خنثی ترجیح داده می‌شود. ظروف کشت باید به تهویه مناسب برای میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها کمک کنند. تهویه شامل تامین اکسیژن به میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها و همچنین حذف دی اکسید کربن تولید شده توسط آن‌ها است.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

برخی از ظروف کشت دارای سیستم‌های تهویه خاصی هستند که این عملیات را بهبود می‌بخشند. ظروف کشت باید به طور موثری از عوامل آلودگی و نفوذ میکروارگانیسم‌ها خارج شوند. این به منظور حفظ محیط آسپتیک در ظرف کشت و جلوگیری از رشد غیرمطلوب میکروب‌هاست. این می‌تواند به وسیله استریلیزاسیون ظروف قبل از استفاده، استفاده از پوشش‌ها و فیلتراسیون هوا و محیط کار، و استفاده از روش‌های مورد نظر برای جلوگیری از آلودگی و رشد میکروب‌های غیرمطلوب صورت بگیرد.

قابل اتوکلاو کردن بیوراکتور

بیوراکتورهای کشت میکروبی برای حفظ شرایط آسپتیک و جلوگیری از آلودگی با میکروب‌های غیرمطلوب، به دفعات مختلف نیاز به اتوکلاو می‌باشند. اتوکلاو کردن بیوراکتورها از طریق استفاده از بخار آب تحت فشار و دمای بالا، به طور کامل میکروارگانیسم‌ها را از بیوراکتور حذف می‌کند و محیط آن را استریل می‌کند. این اقدام جلوی رشد میکروب‌های غیرمطلوب و آلوده کننده را می‌گیرد و از عفونت و تلف شدن میکروارگانیسم‌های کشت شده درون بیوراکتور جلوگیری می‌کند.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

بیوراکتورها معمولاً برای چندین دوره کشت میکروبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتوکلاو کردن بیوراکتورها بین دوره‌های کشت، میکروارگانیسم‌های باقیمانده را از دوره قبلی حذف می‌کند و به راحتی میکروب‌های جدید را در محیط آسپتیک جدید کشت می‌کند. این کار باعث اطمینان از تمیزی و استریلیته بیوراکتور برای هر دوره جدید می‌شود.

اتوکلاو کردن بیوراکتورها بین دوره‌های مختلف کشت، جلوی آلودگی متقابل میان میکروب‌ها را می‌گیرد. هر میکروبی خاص به شرایط و محیط خود نیاز دارد و آلودگی بیوراکتور با میکروب‌های غیرمطلوب می‌تواند به تغییر شرایط و محیط کشت و در نتیجه به کاهش عملکرد میکروارگانیسم‌های خاص منجر شود.

نقش کندانسور در بیوراکتور

کندانسور در بیوراکتورهای کشت میکروبی به منظور کاهش تبخیر استفاده می شوند. در بیوراکتورهای میکروبی، شرایط آسپتیک برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها بسیار مهم است. تبخیر محیط کشت می‌تواند منجر به تغییر غلظت مواد مغذی، pH و دیگر شرایط ضروری برای رشد میکروارگانیسم‌ها شود. با استفاده از کندانسور در گاز خروجی، تبخیر را به حداقل می‌رسانیم و محیط آسپتیک را حفظ می‌کنیم.

بیوراکتورهای کشت میکروارگانیسم‌ها و میکروب ها

در بیوراکتورهای کشت میکروبی، محلول کشت حاوی مواد مغذی ضروری برای رشد میکروارگانیسم‌ها است. تبخیر محلول کشت می‌تواند منجر به غلظت بیشتر مواد مغذی شود و در نتیجه میکروارگانیسم‌ها را با مقدار کمتری مواد مغذی تامین کند. با استفاده از کندانسور، تبخیر را کاهش داده و مواد مغذی در محلول کشت را حفظ می‌کنیم.

تبخیر محیط کشت می‌تواند دما را افزایش دهد و شرایط حرارتی را تغییر دهد. در برخی از میکروارگانیسم‌ها، دمای بالا می‌تواند منجر به خنثی شدن فعالیت آن‌ها شود. با استفاده از کندانسور در گاز خروجی، تبخیر را کاهش می‌دهیم و دما را در محیط کشت کنترل می‌کنیم.

اتوماسیون و هوشمند سازی بیوراکتور

پردازشگر کنترلی PID، اتوماسیون صنعتی PLC و صفحه نمایش HMI (Human Machine Interface) نقش مهمی در بیوراکتورهای کشت میکروبی دارند و برای کنترل و مانیتورینگ فرآیند کشت میکروبی استفاده می‌شوند.  پردازشگر کنترلی PID (Proportional-Integral-Derivative) برای کنترل پارامترهای فرآیند در بیوراکتور کاربرد دارد. این پردازشگر بر اساس اطلاعاتی که از سنسورهای اندازه‌گیری شرایط فرآیند دریافت می‌کند، ورودی‌ها را با استفاده از الگوریتم‌های PID تنظیم می‌کند و خروجی مطلوب برای کنترل شرایط فرآیند را تولید می‌کند. در بیوراکتور کشت میکروبی، پردازشگر کنترلی PID می‌تواند برای کنترل پارامترهایی مانند دما، pH، فشار و غلظت مواد مغذی استفاده شود. این پردازشگر بهبود عملکرد فرآیند کشت میکروبی را تضمین می‌کند و به تنظیم پارامترهای بهینه برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها کمک می‌کند.

 اتوماسیون صنعتی PLC (Programmable Logic Controller) برای کنترل و مدیریت عملکرد بیوراکتور کشت میکروبی استفاده می‌شود. PLC قادر است به صورت خودکار اقدامات مختلفی را از جمله روشن و خاموش کردن دستگاه‌ها، تنظیم و کنترل پارامترها، جمع‌آوری داده‌ها و ارسال دستورات به دستگاه‌های خارجی را انجام دهد. در بیوراکتورهای کشت میکروبی، PLC می‌تواند وظایفی مانند کنترل دما، زمان‌بندی کشت، تزریق مواد مغذی و کنترل قدرت میکروموتورها را بر عهده داشته باشد. با استفاده از PLC، امکان اجرای فرآیند کشت میکروبی به صورت خودکار و همچنین ثبت و نمایش داده‌های مربوط به فرآیند وجود دارد.

 صفحه نمایش HMI برای تعامل بین اپراتور و سیستم کنترل بیوراکتور کشت میکروبی استفاده می‌شود. این صفحه نمایشبا استفاده از HMI، اپراتور می‌تواند به راحتی با سیستم کنترل ارتباط برقرار کند و اطلاعات مربوط به فرآیند را مشاهده کند و دستورات را وارد کند. HMI می‌تواند داده‌ها و اطلاعات مربوط به شرایط فرآیند را به صورت گرافیکی و قابل فهم نمایش دهد. علاوه بر این، اپراتور می‌تواند از طریق HMI پارامترهای فرآیند را تنظیم کند، به ثبت و نمایش داده‌های سابقه‌ای مربوط به فرآیند دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام دهد.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن