آزمون‌های غیر مخرب مخازن تحت فشار

از آنجایی که مخازن تحت فشار اغلب حاوی مایعات و گازهایی هستند که خطرناک یا سمی هستند، هر گونه نشت یا خرابی مخازن خطر تبدیل شدن به یک حادثه جدی بهداشتی و ایمنی را دارد. خوشبختانه، روش‌های تست غیرمخرب (NDT) برای شناسایی هر گونه آسیب یا نقص در مخازن که می‌تواند باعث چنین اتفاقی شود، در دسترس است. توسعه و اجرای یک رژیم آزمونNDT، توسط یک اپراتور واجد شرایط، این خطر را به حداقل می رساند. اغلب تجهیزات ساخت شرکت پترو صنعت تاراز در فشار کاری بالا استفاده می‌شوند به همین علت در این مقاله 5 روش موثر آزمون‌های غیر مخرب مخازن تحت فشار ارائه می‌گردد. این پنج روش به دو دسته شناسایی ایرادات سطحی و داخلی تقسیم می‌شوند.

آزمایش برای شناسایی ایرادات سطحی

تست بصری(Visual Testing)

اولین دسته از آزمون‌های غیر مخرب مخازن تحت فشار تست بصری است. تست بصری یک روش متداول از آزمون‌های غیر مخرب است. عیوب مانند خوردگی و آسیب فیزیکی را مشخص می‌نماید. این روش نیاز به دسترسی آسان به سطح دارد که در برخی از سایت ها چالش هایی را ایجاد می کند. همچنین به بینایی بازرس و شرایط نور خوب متکی است. آزمایش‌های NDT بصری را می توان با استفاده از تجهیزات بزرگنمایی افزایش داد. بازرسی بصری نیز می تواند از راه دور با استفاده از سیستم های ویدئویی کامپیوتری انجام شود. شکل1 نمونه‌ای از روش بصری را نشان می‌دهد.

شکل1 نمونه‌ای از روش بصری

آزمایش ذرات مغناطیسی(Magnetic particle testing)

دومین دسته از آزمون‌های غیر مخرب مخازن تحت فشار آزمایش ذرات مغناطیسی است. این روش فقط برای مواد فرومغناطیسی مانند فولاد مناسب است. یک مزیت این است که یک روش NDT قابل حمل و ارزان است که ترک ها و عیوبی که سطح مواد را می شکند را تشخیص می دهد. این یک فرآیند دو مرحله ای است. جریان مغناطیسی از قطعه عبور می کند. هر گونه نقص سطحی خطوط شار مغناطیسی را قطع می‌کند، بنابراین وقتی اپراتور ذرات مغناطیسی را روی سطح می پاشد، جذب می شوند تا در هر نقصی جمع شوند. استفاده از جوهرهای مغناطیسی فلورسنت باعث می‌شود که ذرات بیشتر برای اپراتور NDT قابل مشاهده باشند. شکل2 نمونه‌ای از روش ذرات مغناطیسی را نشان می‌دهد.

شکل2: نمونه‌ای از روش ذرات مغناطیسی

تست جریان گردابی(Eddy current testing)

سومین دسته از آزمون‌های غیر مخرب مخازن تحت فشار تست جریان گردابی است. جریان الکتریکی از یک سیم پیچ نزدیک به سطح مخزن تحت فشار عبور می کند که باعث ایجاد جریان های گردابی می شود. نقص در سطح جریان گردابی را محدود می کند. در جایی که کشتی از مواد غیر مغناطیسی ساخته می شود، این روش آزمایش NDT اندازه گیری را ارائه می دهد که نشان دهنده عمق نقص است. شکل 3 تجهیزات تست جریان گردابی را نشان می‌دهد.

شکل 3: تجهیزات تست جریان گردابی

 

آزمون‌ برای شناسایی ایرادات داخلی

تست التراسونیک(Ultrasonic testing)

تست اولتراسونیک به یک سطح خوب نیاز دارد و از امواج صوتی با فرکانس بالا برای انعکاس عیوب مانند ترک استفاده می کند. همچنین می تواند داده های ضخامت دیوار را ارائه دهد. از طریق انتقال امواج صوتی از یک کاوشگر اولتراسونیک به قطعه مورد آزمایش کار می کند و به یک محیط جفت کننده، معمولاً آب یا ژل نیاز دارد. استفاده دستی از آزمایش اولتراسونیک در سطح وسیع، زمان‌بر است، که می تواند محدودیتی برای روش باشد. تست اولتراسونیک نیز به عنوان یک تکنیک خودکار، با نتایج کپی چاپی موجود است. شکل 4 یک بازرس در حال انجام تست التراسونیک را نشان می‌دهد.

شکل 4: یک بازرس در حال انجام تست التراسونیک

تست رادیوگرافی( Radiographic testing)

تست رادیوگرافی با تشخیص از دست دادن مواد انجام می شود. تشعشع اعمال می شود و هر گونه تغییری که از ماده عبور می کند اندازه گیری و روی فیلم ثبت می‌شود. رادیوگرافی به عنوان یک روش NDT محبوب است زیرا فیلم رادیوگرافی یک نسخه چاپی از نتایج را در اختیار اپراتور NDT قرار می دهد. رادیوگرافی دیجیتال حتی روش سریع‌تری است که نتایج آن به جای ثبت روی فیلم، در عرض چند ثانیه بر روی صفحه کامپیوتر در دسترس می‌باشد. شکل 5 نمونه‌ای از تست رادیوگرافی را نشان می‌دهد.

شکل 5: نمونه‌ای از تست رادیوگرافی

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست خرید به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

منبع:

https://www.onestopndt.com

?The 5 Types – What Is Non-Destructive Testing (NDT)

 5Effective NDT Methods for Pressure Vessels

?What Is Eddy Current Testing

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن