کوپلینگ مغناطیسی

کوپلینگ مغناطیسی یک پدیده فیزیکی است که نشان دهنده انتقال انرژی مغناطیسی بین دو سیستم مغناطیسی مجاور است. در این پدیده، تغییر در یک سیستم مغناطیسی باعث ایجاد جریان مغناطیسی در سیستم مجاور می‌شود و انرژی مغناطیسی از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌شود. کوپلینگ مغناطیسی به دو شکل اصلی رخ می‌دهد: کوپلینگ مستقیم و کوپلینگ نامستقیم.

  • کوپلینگ مستقیم (Direct Coupling): در این نوع کوپلینگ، دو سیستم مغناطیسی نزدیک به یکدیگر قرار دارند و انرژی مغناطیسی به صورت مستقیم از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌شود. این روند از طریق تغییر در میدان مغناطیسی در یکی از سیستم‌ها و ایجاد جریان الکتریکی متناسب در سیستم دیگر صورت می‌گیرد.
  • کوپلینگ نامستقیم (Indirect Coupling): در این نوع کوپلینگ، دو سیستم مغناطیسی از طریق یک رسانه مشترک متصل هستند. تغییر در یک سیستم مغناطیسی باعث تولید میدان مغناطیسی در رسانه مشترک می‌شود و این میدان مغناطیسی باعث تغییر در سیستم مغناطیسی دیگر می‌شود. به عنوان مثال، ترانسفورماتورها که در سیستم‌های برقی استفاده می‌شوند، نوعی کوپلینگ نامستقیم هستند. در این حالت، تغییر در جریان برقی در پیچ‌های اولیه ترانسفورماتور، میدان مغناطیسی را در رویه‌ی آهنی رسانه مشترک ایجاد می‌کند و سپس این میدان مغناطیسی توسط پیچ‌های ثانویه ترانسفورماتور تشدید شده و جریان برقی در آنها تولید می‌شود.

کوپلینگ مغناطیسی در مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و فناوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله ترانسفورماتورها، لوله‌های آنداکتیو و دستگاه‌های انتقال انرژی بی‌سیم مانند انواع برسر و کارتخوان‌های بی‌سیم.

کوپلینگ مغناطیسی در راکتور

فروش و قیمت روز انواع کوپلینگ های مغناطیسی

انتقال گشتاور بدون ایجاد نشتی در آزمایشگاه های مواد شیمیایی و کارخانه های صنعتی مهمترین کاربرد کوپلینگ مغناطیسی است. همچنین رفع عدم تراز بین شفت و نیروی محرکه از دیگر کاربرد های آن میباشد. عوامل زیادی در تعیین قیمت این کوپلینگ ها نقش تعیین کننده دارند از جمله سایز، متریال و نوع طراحی کوپلینگ. کوپلینگ …

فروش و قیمت روز انواع کوپلینگ های مغناطیسی ادامه مطلب »

کوپلینگ مغناطیسی

طراحی و ساخت کوپلینگ مغناطیسی

کوپلینگ مغناطیسی دستگاهیست که با استفاده از میدان مغناطیسی و بدون تماس مستقیم، گشتاور موتور را به شفت ها انتقال میدهد. نیروی جاذبه و دافعه قطب های مغناطیسی آهنربا باعث انتقال چرخش میشود. دلیل استفاده از این کوپلینگ ها اغلب به دلیل این است که باید محیطی که شفت در آن قراردارد از جایی که …

طراحی و ساخت کوپلینگ مغناطیسی ادامه مطلب »

طراحی کوپلینگ مغناطیسی

طراحی کوپلینگ مغناطیسی

طراحی کوپلینگ مغناطیسی کوپلینگ مغناطیسی به عنوان تجهیزی که تعداد سازندگان آن در ایران کم هستند و بخش قابل توجهی از این تجهیزات به صورت وارداتی تامین می‌شود. نیاز است تا اطلاعات بیشتری از سازندگان آن در اختیار جامعه علمی و صنعتی قرار گیرد. پس از اشاره به کاربردها و انواع کوپلینگ در قسمت محصولات …

طراحی کوپلینگ مغناطیسی ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن