مخازن تحت فشار

نقشه کشی پایپینگ مخازن افقی

در این نقشه ها محل دقیق قرارگیری فشارسنج ها، دماسنج ها، سوپاپ های اطمینان و سایر شیرآلات و اتصالات در لوله کشی و پایپینگ متصل به مخزن تحت فشار توضیح داده شده است.