آموزش جوشکاری مخزن

دوره آموزش مهندسی جوشکاری و ساخت مخزن فولادی

مهارت جوشکاری مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار فقط با آموزش به دست نمی آید، بلکه نیاز به تجربه و کار فراوان دارد