کوپلینگ مغناطیسی

کاربرد کوپلینگ مغناطیسی در تجهیزات صنعتی

نمونه دستگاه های ساخته شده در شرکت پترو صنعت تاراز که داخل همه آنها از کوپلینگ های مغناطیسی استفاده شده که مهندسات شرکت آن را طراحی و ساخته اند.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن