وپورایزر با هوای محیط

وپورایزر با دمای محیط

در این مقاله اطلاعاتی پیرامون پر کاربردرین نوع وپورایزر یعنی وپورایزر با هوای محیط ارائه شده است. این اطلاعات شامل معرفی،نحوه کارکرد و انواع روش عملکرد آن می‌شود.

معرفی وپورایزر با هوای محیط

طبیعی به شکل مایع معمولاً به عنوان LNG شناخته می شود. یک سری مزیتها دارد و استفاده از آن برای کاربردهای ثابت و غیر از آن همچنان در حال افزایش است. گاز طبیعی مایع در دمای پایین تحت فشار ذخیره می شود. مخازن ذخیره سازی کوچک و متوسط دو جداره با خلاء و عایق‌های برودتی بسیار کارآمدی  عایق‌بندی می‌گردند.  یک سیستم پیشتیبان نیز برای محدود کردن نشت گرما به داخل مخزن ضروری است.  برای استفاده مستقیم از گاز طبیعی معمولاً نیاز به تهیه فاز گازی است. این امر با تأمین مقدار مناسب گرما حاصل می‌شود. گرما در قسمتی از کارخانه که کار تبدیل گازطبیعی کایع به گاز را انجام می‌دهد با استفاده از وپورایزرها تامین می‌شود. محبوبترین وپورایزر برای این منظور وپورایزر با دمای محیط با لوله‌های پره‌دار طولی است.کلیپ زیر نمونه‌هایی از این تجهیز را نشان می‌دهد.

نحوه کارکرد وپورایزر با هوای محیط

از آنجایی که هوای محیط در دمای بالاتری نسبت به محصول است، گرمای هوای اطراف به محصول موجود در وپورایزر با دمای محیط منتقل می‌شود. هنگامی که وپورایزرها در حال استفاده هستند، قطرات آب به طور معمول تشکیل می‌شوند. این به دلیل رطوبت موجود در هواست که ابتدا کندانس و سپس یخ می‌زند. سرمای زیاد مایع کرایوژنیک باعث بوجود آمدن برفک و یخ بر روی لوله‌های وپورایزر خواهد شد. به همین دلیل وپورایزر با هوای محیط زمان کار محدودی دارد قبل از اینکه نیاز باشد برفک و یخ از لوله ها پاک شود. عملکرد وپورایزر هوای محیط ممکن است در طول دوره‌های طولانی هوای سرد شدید  مختل شود. این هوای سرد باعث ایجاد برفک و یخ(شکل1) بیشتری روی وپورایزر می‌شود که خود از بازده عملکرد آن می‌کاهد.

برفک و یخ روی وپورایزر

شکل1: برفک و یخ روی وپورایزر

 

انواع روش عملکرد

وپورایزر با دمای محیط دارای دو نوعِ روش عملکرد با پره‌ و دارای فن می‌باشد.

با لوله پره‌دار

گرمای هوا از طریق انتقال حرارت همرفت طبیعی هوا به لوله وپورایز با هوای محیط منتقل می‌گردد. همرفت طبیعی توسط  اختلاف دمای بین هوای اتمسفر و هوای اطراف لوله سرد ایجاد می‌شود.گرما از بیرون لوله به دیواره داخلی هدایت می‌شود. گرما از طریق همرفت اجباری از دیواره داخلی به محصول منتقل می‌شود. همرفت اجباری توسط جریان سیال در داخل لوله ایجاد می‌شود.

با کمک فن

وپورایزر با کمک فن، وپورایزر با هوای محیطی است که از فن برای افزایش راندمان بخارساز استفاده می‌کند.(شکل2) برخلاف وپرایزرهای با  هوای محیط استاندارد، لوله های پره دار در یک چارچوب نصب می‌شوند و از هر طرف با دیوار محصور شده‌اند. یک طرف فن قرار دارد و یک طرف هم برای خروج هوا باز نگه داشته می‌شود. فن باعث گردش هوا میشود. همرفت اجباری کارآمدتر از همرفت طبیعی است؛ بنابراین وپورایزرهای فن دار بازده بهتری دارند.

وپورایزر با کمک فن

شکل2: وپورایزر با کمک فن

شما می‌توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

منابع

  1. Influence of Fins Number and Frosting on Heat Transfer through Longitudinal Finned Tubes of LNG Ambient Air Vaporizers

  2. Ambient vaporizer
  3. https://www.incryosystems.com/
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن