خط تولید الکل

راه اندازی خط تولید الکل اتانول به روش تخمیر صنعتی مدرن

راه اندازی خط تولید الکل اتانول به روش تخمیر به معنای ایجاد و راه‌اندازی یک فرآیند صنعتی برای تولید الکل اتانول از طریق کنترل عملیات تخمیر است. در این روش، مواد غذایی قابل تبدیل مانند قند و گلوکز به وسیله میکروارگانیسم‌ها مانند خمیرهای مخمر، با فرایند تخمیر تبدیل به الکل اتانول می‌شوند. یک خط تولید الکل اتانول به روش تخمیر می‌تواند به عنوان یک واحد صنعتی مستقل در نظر گرفته شود که تولید الکل اتانول را به صورت بزرگتر و صنعتی انجام می‌دهد. این خط تولید ممکن است به منظور تأمین الکل اتانول برای مصارف مختلف مانند صنایع نوشیدنی، صنعت سوخت و ساختمان، صنایع شیمیایی و بهداشتی، صنایع غذایی و غیره راه‌اندازی شود.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

قند، گلوکز یا سایر منابع قابل تبدیل به قند مورد نیاز برای تولید الکل اتانول تهیه می‌شود. محیط مناسب برای رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌شود که شامل تعیین دما، pH، و عناصر غذایی ضروری برای رشد میکروارگانیسم‌ها می‌شود. خمیرهای مخمر یا سایر میکروارگانیسم‌های تخمیری به محیط تخمیر افزوده می‌شوند. این میکروارگانیسم‌ها قند را به الکل اتانول تبدیل می‌کنند. محیط تخمیر با میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط مناسبی نظیر دما و زمان قرار می‌گیرد.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

در فرایند تخمیر، میکروارگانیسم‌ها قند را به الکل اتانول متابولیزه می‌کنند. پس از اتمام فرایند تخمیر، الکل اتانول از محیط تخمیر جدا می‌شود. این مرحله ممکن است شامل استفاده از روش‌های استخراج، تقطیر و تصفیه باشد تا الکل اتانول با خلوص مطلوب بدست آید. الکل اتانول تولید شده بسته‌بندی و در شرایط مناسب ذخیره می‌شود تا بتواند به بازار عرضه شود یا برای استفاده در صنایع مختلف به کار گرفته شود.

منظور از تخمیر گلوکز به اتانول چیست؟

تولید الکل اتانول به روش تخمیر یکی از روش‌های قدیمی و متداول برای تولید این ماده است. این روش اغلب از طریق استفاده از مخمرها انجام می‌شود. این مخمرها قادرند گلوکز را تبدیل به اتانول و دی‌اکسید کربن کنند. ابتدا ماده‌ای حاوی کربوهیدرات، مانند آب نبات، ذرت، سیب زمینی، یا گندم به شکل مناسب خرد می‌شود. سپس این مواد با آب ترکیب می شوند تا کربوهیدرات‌ها به ساده‌ترین شکل خود یعنی گلوکز تبدیل ‌شوند. در این مرحله میتوان از اسید یا آنزیم‌ها نیز به عنوان کاتالیزور استفاده کرد.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

مرحله بعدی تخمیر نام دارد که مخمرها به محلول اضافه می‌شوند و آن‌ها شروع به تبدیل گلوکز به اتانول و دی‌اکسید کربن می‌کنند.برای جدا کردن اتانول از محلول، فرآیند تقطیر استفاده می‌شود. اتانول با داشتن نقطه جوش کمتر از بقیه مواد، ابتدا تبخیر و سپس مایع می‌شود. بعد از آن اتانول تصفیه می‌شود تا از حذف هرگونه آلاینده و بهبود کیفیت اتانول اطمینان حاصل شود.

فرایند تخمیر گلوکز به اتانول در حضور میکروارگانیسم‌های مخمر به طور عمومی بدون نیاز به اکسیژن اتفاق می‌افتد. این فرایند، به عنوان تخمیر زیستی یا تخمیر بدون هوا شناخته می‌شود. در فرایند تخمیر بدون هوا، میکروارگانیسم‌های مخمر به گلوکز موجود در محیط تغذیه برخورد می‌کنند و آن را به اتانول و دی‌اکسید کربن تبدیل می‌کنند، بدون استفاده از اکسیژن. این فرایند در محیط‌های بی‌هوا و غیرهوازی اتفاق می‌افتد. میکروارگانیسم‌های مخمر در فرایند تخمیر بدون هوا از گلوکز به اتانول تبدیل می‌شوند. این فرایند به‌طور گسترده در صنعت تولید الکل، تولید شراب، تولید نان و تهیه محصولات مخمری استفاده می‌شود.

در مقابل، تخمیر هوازی (aerobic fermentation) به وجود اکسیژن در فرایند تخمیر نیاز دارد و در آن میکروارگانیسم‌ها گلوکز را به اکسیژن تبدیل می‌کنند و انرژی لازم را از آن استخراج می‌کنند. این نوع تخمیر در مواردی مانند تولید اسید استیک در واحدهای صنعتی یا تخمیر مواد آلی در برخی از میکروارگانیسم‌ها به کار می‌رود. فرمول تخمیر گلوکز به اتانول به صورت ساده به صورت زیر است:

گلوکز (C6H12O6) → 2 اتانول (C2H5OH) + 2 دی‌اکسید کربن (CO2)

چند نمونه مواد اولیه و نسبت ترکیب برای تخمیر

برای تخمیر و تولید الکل، نسبت ترکیب مواد اولیه بستگی به نوع الکل مورد نظر و روش تخمیر استفاده شده دارد. چند نمونه ماده اولیه برای تولید الکل را در جدول زیر فهرست شده است. باید توجه داشت که در تولید صنعتی الکل، عواملی مانند رطوبت مواد اولیه، نوع مخمر استفاده شده و شرایط تخمیر نیز بر روی مقدار مواد اولیه مورد نیاز تأثیر می‌گذارند.

مقدار مورد نیاز چند نمونه ماده اولیه برای تولید 100 لیتر الکل خالص
نام ماده اولیهمحتوای قندنسبت تبدیل به الکلمقدار مورد نیاز
گندم2%0.3  تا 0.4250  تا 333 کیلوگرم
جو1%0.35  تا 0.45220  تا 285 کیلوگرم
ذرت15%0.35  تا 0.45220  تا 285 کیلوگرم
شکر99%0.5  تا 0.6166  تا 200 کیلوگرم
خرما70%0.4 تا 0.5128  کیلوگرم
انگور قرمز10%0.1800  کیلوگرم

محاسبه میزان تولید الکل از یک ماده اولیه می‌تواند با استفاده از فرمول‌های مربوطه انجام شود. برای محاسبه میزان تولید الکل، باید از دو عامل استفاده کنید. مقدار ماده اولیه و نسبت تبدیل آن به الکل. معادله ساده‌ای که می‌توان برای محاسبه میزان تولید الکل استفاده کرد به صورت زیر است:

میزان تولید الکل = مقدار ماده اولیه × نسبت تبدیل به الکل

در این معادله، مقدار ماده اولیه به واحد مورد استفاده در محاسبه تولید الکل تبدیل می‌شود (مثلاً کیلوگرم یا لیتر) و نسبت تبدیل به الکل به صورت یک عدد بدون واحد است که نسبت تبدیل ماده اولیه به الکل را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید مقدار تولید الکل از 100 کیلوگرم انگور را محاسبه کنید و نسبت تبدیل انگور به الکل را 0.15 در نظر بگیرید، میزان تولید الکل برابر است با:

میزان تولید الکل = 100 کیلوگرم × 0.15 = 15 لیتر الکل

در هر صورت، دقت کنید که این فرمول‌ها معمولاً برای تخمین و محاسبات تقریبی استفاده می‌شوند و در شرایط و فرآیندهای واقعی ممکن است متغیر باشند. در صنایع مشخص مانند تولید الکل صنعتی، فرمول‌ها و محاسبات دقیقتر و پیچیده‌تری وجود دارد که باید با توجه به شرایط و فناوری مورد استفاده مورد استفاده قرار گیرد.

معادلات ساده تخمیر
عنوانفرمول
میزان الکل تولید شدهحجم الکل موجود در محلول بعد از تخمیر – حجم الکل موجود در محلول قبل از تخمیر
درصد الکل(میزان الکل تولید شده / حجم محلول نهایی) × 100
میزان شکر مصرفی(میزان شکر اضافه شده – میزان شکر باقی مانده) / حجم محلول نهایی
زمان تخمیرتاریخ پایان تخمیر – تاریخ شروع تخمیر

فرایند تخمیر فرمول‌ها و محاسبات مربوطه دارد که برای کنترل و محاسبه پارامترهای مختلف در طول فرایند استفاده می‌شوند.

تجهیزات مورد نیاز خط تولید

برای راه‌اندازی خط تولید الکل اتانول به روش تخمیر، نیاز به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و تجهیزات است. البته، نوع و اندازه خط تولید، میزان تولید مورد نظر، و شرایط محیطی می‌تواند نیازمندی‌های تجهیزات را تعیین کند. برخی از تجهیزات اصلی مورد نیاز برای راه‌اندازی خط تولید الکل اتانول به این شرح است:

 1. مخازن تخمیر (فرمانتور)
  مخازن بزرگی که قابلیت نگهداری مواد غذایی قابل تبدیل به الکل اتانول و میکروارگانیسم‌های تخمیری را دارند. این مخازن می‌توانند از جنس استیل یا فایبرگلاس باشند و به صورت بسته و بهره‌برداری آسان طراحی شده باشند
 2. سیستم تغذیه
  سیستمی برای تغذیه مواد غذایی به مخازن تخمیر و تأمین تناسبی مناسب از مواد غذایی برای میکروارگانیسم‌ها. این سیستم شامل مخازن تغذیه، پمپ‌ها و سیستم کنترل است.
 3. سیستم خنک‌کننده و تهویه
  سیستمی برای کنترل دمای محیط تخمیر و جلوگیری از افزایش غیرمطلوب دما. این سیستم می‌تواند شامل سیستم خنک‌کننده آب، سیستم گرمایش یا سیستم تهویه خنک باشد.
 4. سیستم جداسازی
  سیستمی برای جداسازی الکل اتانول از محیط تخمیر و تصفیه آن. این سیستم شامل تجهیزاتی مانند استخراج‌کننده، تقطیرکننده، تصفیه‌کننده و سیستم تثبیت الکل است.
 5. سیستم کنترل و نظارت
  سیستم کنترل و نظارت بر فرایند تخمیر و سایر عملیات خط تولید. این سیستم شامل سنسورها، ترموستات‌ها، کنترلرها و نمایشگرها است.
 6. تجهیزات جانبی
  تجهیزاتی مانند پمپ‌ها، لوله‌کشی، صندوق‌های نگهداری و بسته‌بندی، نیروگاه برق و سیستم تهویه و بسته‌بندی محصولات نهایی می‌باشد.
خط تولید الکل
خط تولید الکل

لازم به ذکر است که این تجهیزات فقط بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی خط تولید الکل اتانول به روش تخمیر هستند و بسته به مقیاس تولید و نیازهای خاص شرکت، ممکن است تجهیزات دیگری نیز لازم باشد. همچنین، برای راه‌اندازی یک خط تولید الکل اتانول به روش تخمیر، نیاز به نیروی انسانی ماهر، مهندسان و کارشناسان با تجربه نیز وجود دارد تا به صورت صحیح و بهینه فرآیند تولید را اجرا کرده و مشکلات فنی را حل نمایند.

تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز برای تخمیر

فرایند تخمیر در تولید الکل اتانول در دستگاهی به نام “بیوراکتور” یا “فرمانتور” انجام می‌شود. بیوراکتور یک مخزن بزرگ با قابلیت نگهداری مواد غذایی قابل تبدیل به الکل اتانول و میکروارگانیسم‌های تخمیری است. بیوراکتورها معمولاً از جنس استیل یا فایبرگلاس ساخته می‌شوند و دارای سیستمهای تهویه و تغذیه هستند. درون بیوراکتور، شرایط محیطی مناسب برای رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌شود. این شرایط شامل دما، pH، غلظت مواد غذایی و تهویه مناسب می‌باشد.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

مواد غذایی قابل تبدیل به الکل اتانول همراه با میکروارگانیسم‌های تخمیری به بیوراکتور اضافه می‌شوند. سپس، در شرایط مناسب، میکروارگانیسم‌ها شروع به تخمیر مواد غذایی می‌کنند و الکل اتانول تولید می‌شود. بیوراکتورها مجهز به سیستم‌های مختلفی برای هم زدن و مخلوط کردن مواد غذایی و تهویه میکروارگانیسم‌ها هستند.

همچنین، در برخی از خطوط تولید، بیوراکتورها می‌توانند به صورت پیوسته عمل کنند، به این معنی که مواد غذایی جدید به طور مداوم به بیوراکتور اضافه می‌شوند و الکل تولید شده تخلیه می‌شود. بیوراکتورها علاوه بر تولید الکل اتانول، بهره‌برداری آسان، کنترل شرایط و نظارت بر فرایند تخمیر را نیز فراهم می‌کنند.

طرز کار فرمانتور یا بیوراکتور

فرایند تولید الکل اتانول به روش تخمیر در فرمانتور، به طور کلی شامل چند مرحله است. در هر مرحله، پارامترهای مختلف مانند دما، pH و فشار قابل تنظیم هستند. ابتدا مواد غذایی قابل تبدیل به الکل اتانول مانند محصولات آمیدی یا محصولات قندی به موادی با غلظت مشخص تبدیل می‌شوند. این مواد غذایی به همراه آب در بیوراکتور ریخته می‌شوند. سپس میکروارگانیسم‌های تخمیری معمولاً خمیر مخمر به مواد غذایی اضافه می‌شوند تا تخمیر را آغاز کنند. تعداد و نوع میکروارگانیسم‌ها بسته به نوع فرمولاسیون و شرایط مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. پارامترهای اصلی که باید در فرمانتور کنترل شوند عبارتند از:

 • دمای محیط بیوراکتور باید در محدوده مناسبی قرار بگیرد، که بسته به نوع میکروارگانیسم و مواد غذایی، معمولاً در محدوده 25-30 درجه سانتیگراد قرار می‌گیرد. دما می‌تواند با استفاده از سیستم خنک‌کننده و سیستم گرمایش کنترل شود.
 • مقدار pH محیط بیوراکتور نیز باید در محدوده مناسبی قرار بگیرد تا فعالیت میکروارگانیسم‌ها حفظ شود. معمولاً محدوده pH بین 4 و 6 قرار می‌گیرد. برای تنظیم pH، از مواد بازکننده یا اسیدکننده می‌توان استفاده کرد.
 • فشار محیط نیز بسته به نوع میکروارگانیسم و شرایط خاص ممکن است تنظیم شود. این پارامتر برای برخی میکروارگانیسم‌ها مهم است و می‌تواند با استفاده از سیستم تهویه مناسب کنترل شود.
 • مدت زمان و جزئیات شرایط تخمیر در بیوراکتور (فرمنتر) می‌تواند بسته به نوع مواد غذایی، نوع میکروارگانیسم‌ها و هدف تولید الکل متفاوت باشد.

در فرایند تخمیر الکل اتانول، مدت زمان تخمیر، دما، pH و فشار به عوامل مختلفی بستگی دارد و باید براساس نیازها و هدف تولید الکل تنظیم شود. به عنوان مثال، آب و شکر به عنوان ماده غذایی به بیوراکتور اضافه می‌شود. غلظت شکر عموماً بین 10 تا 20 درصد وزنی است. خمیر مخمر به عنوان میکروارگانیسم تخمیری به آن اضافه می شود. دمای محیط بیوراکتور باید در محدوده 25-30 درجه سانتیگراد قرار گیرد. ممکن است دما به طور دقیقتر نیز کنترل شود، به عنوان مثال 28 درجه سانتیگراد.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

مقدار pH محیط بیوراکتور باید در محدوده 4 تا 6 قرار بگیرد. می‌توان با استفاده از مواد قلیایی یا اسیدی مقدار pH را تنظیم کرد. فشار نیز معمولاً در فرمانتورها با فشار جوی محیط کنترل می‌شود. مدت زمان تخمیر معمولاً بین 24 تا 48 ساعت است. در این بازه زمانی، میکروارگانیسم‌ها شروع به تبدیل شکر به الکل اتانول می‌کنند. در صورتی که نیاز به تولید الکل با غلظت بالاتر و سریعتر داشته باشید، ممکن است مدت زمان تخمیر بیشتری لازم باشد. همچنین، استفاده از به جای خمیر مخمر می‌تواند به تولید الکل با غلظت بالاتر و در مدت زمان کوتاهتر کمک کند.

اجزای یک فرمانتور مدرن ساخت شرکت پترو صنعت تاراز

بدنه یک فرمانتور مدرن برای تولید الکل، باید از جنس مقاومیت بالا مانند فولاد ضد زنگ یا فایبرگلاس تولید شود. بدنه باید قابلیت تحمل فشار و دمای بالا را داشته باشد. همچنین، باید دارای محفظه‌های مختلفی برای تخمیر، تهویه هوا و دسترسی به داخل فرمانتور باشد. فرمانتور باید دارای سیستم تهویه هوا باشد تا دی اکسید کربن تولید شده توسط آن‌ها از بیوراکتور خارج شود. این سیستم معمولاً شامل فن‌های تهویه و فیلترها برای جلوگیری از ورود ذرات آلوده است.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

در فرمانتور، انتقال حرارت از راکتور بسیار مهم است. بنابراین، فرمانتور باید دارای سیستم خنک‌کننده باشد که باعث خنک شدن و کنترل دما در داخل بیوراکتور شود. این سیستم می‌تواند شامل جریان آب سرد و شیرهای کنترلی باشد. جهت مخلوط کردن مواد غذایی و میکروارگانیسم‌ها در داخل بیوراکتور، سیستم هم زن در فرمانتور نیاز است. این سیستم معمولاً شامل پره‌های میکسر در داخل بیوراکتور است.

فرمانتور باید دارای سیستم کنترل و اتوماسیون مناسب باشد تا بتواند پارامترهای مختلف مانند دما، pH و فشار را به طور دقیق کنترل کند. این سیستم شامل سنسورها، کنترل کننده‌ها و واحد کنترل می‌شود. با توجه به استانداردهای صنعتی، طراحی و ساخت فرمانتورها بر اساس استاندارد هایی مانند استانداردهای ASME ، ISO  و GMP  صورت می‌گیرد.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

مواد و متریال مورد نیاز برای ساخت فرمانتور شامل فولاد ضد زنگ، فایبرگلاس، پلی‌پروپیلن (برای بعضی از کاربردها) و مواد مقاوم در برابر شیمیایی‌ها می‌شود. انتخاب متریال مناسب بر اساس شرایط عملیاتی و خواص مورد نیاز مانند مقاومت در برابر فشار، دما، تاثیر مواد شیمیایی و ضد زنگ بودن صورت می‌گیرد.

هوشمند سازی فرمانتورهای تمام اتوماتیک

استفاده از سیستم‌های کنترل و اتوماسیون پیشرفته می‌تواند به بهره‌وری خط تولید کمک میکند. این شامل استفاده از سنسورها و کنترلرها برای کنترل دقیق پارامترهای فراین موضوع را با استفاده از سنسورها و کنترلرها برای کنترل دقیق پارامترهای فرایند تولید الکل، اتوماسیون خطوط تولید و کاهش انسانی در مراحل عملیاتی می‌شود. برای راه اندازی امکانات اتوماسیون صنعتی، فرمانتورهای مدرن می‌توان از PLC استفاده کرد.  این سیستم میتواند در موارد زیر به صورت هوشمند عمل کند:

 • سنسورهایی برای اندازه‌گیری پارامترهای مختلف مانند دما، pH، فشار و سطح مواد درون فرمانتور
 • سامانه خنک‌کننده خودکار برای کنترل دمای داخل فرمانتور و جلوگیری از افزایش حرارت غیرمطلوب
 • تامین مواد غذایی تمام اتوماتیک و هوادهی به میکروارگانیسم‌ها در طول فرآیند تخمیر
 • سیستم های ضدعفونی خودکار برای حفظ شرایط بهداشتی داخل فرمانتور و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌های غیرمطلوب
 • جمع‌آوری داده ها، نمایش و ذخیره سازی آنها برای کنترل و مدیریت بهتر فرآیند تخمیر

بهینه سازی فرایند تولید و افزایش کیفیت محصول

برای افزایش بهره‌وری خط تولید الکل و بهینه‌سازی فرایند تولید، می‌توان از روش‌ها و تکنیک‌های متعددی استفاده کرد. انتخاب مواد اولیه با کیفیت بالا و قیمت مناسب می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری خط تولید دارد. بررسی و انتخاب مواد اولیه با خاصیت تخمیر قوی و بازده بالا می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

بهبود فرایند تخمیر، از جمله مهمترین روش‌های افزایش بهره‌وری خط تولید الکل است. بررسی و بهبود شرایط تخمیر شامل مواردی مانند دما، pH، زمان تخمیر و میزان تهویه هوا می‌تواند به بهره‌وری بیشتر کمک کند. این شامل بهینه‌سازی استفاده از روش‌های تغذیه و هوادهی، کنترل دقیق پارامترهای تخمیر و استفاده از میکروارگانیسم‌های مناسب برای تولید الکل می‌شود.

استفاده از سیستم‌های خنک‌کننده با کارایی بالا و کنترل دقیق دما می‌تواند به بهره‌وری خط تولید کمک کند. این شامل بهینه‌سازی جریان آب سرد، تعیین مناسب‌ترین دمای خنک‌کننده و استفاده از سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته مانند سیستم‌های حیاتی و سیستم‌های تبخیر می‌شود. مناسب بودن سیستم تهویه دی اکسید کربن نیز برای میکروارگانیسم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بهینه‌سازی سیستم تهویه هوا شامل استفاده از فن‌های با کارایی بالا، فیلترهای مناسب و کنترل دقیق جریان هوا می‌شود.

مدیریت بهینه مصرف انرژی در خط تولید الکل می‌تواند به بهره‌وری انرژی و بهبود عملکرد کلی کمک کند. بررسی و بهبود سیستم‌های گرمایش و سرمایش، استفاده از تجهیزات با کارایی انرژی بالا و بهینه‌سازی فرآیندهای انتقال حرارت می‌تواند مصرف انرژی را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. فرآیند تقطیر در تولید الکل نقش مهمی دارد. بهینه‌سازی فرآیند تقطیر شامل بهبود کارایی دستگاه‌های تقطیر، بهینه‌سازی شرایط عملیاتی مانند دما و فشار، استفاده از روش‌های تقطیر پیشرفته مانند تقطیر واکنشی و تقطیر چند مرحله‌ای است.

ارتقای خلوص الکل به کمک تجهیزات مدرن تقطیر

دستگاه تقطیر برای تفکیک الکل از مخلوط آب و الکل استفاده می‌شود. دستگاه تقطیر شامل بخاری یا سیستم گرمایش، مبدل حرارتی واحد تقطیر اصلی و سیستم تقطیر ثانویه می‌باشد. برج تقطیر برای تقطیر الکل با فشار بالا استفاده می‌شود. این برج شامل ستون‌های تقطیر، پمپ‌های فشار بالا و دستگاه‌های کنترل دما و فشار است.

خط تولید الکل
خط تولید الکل

سیستم خنک‌کننده برای تبدیل بخار الکلی که از تقطیر به دست می‌آید به مایع الکل استفاده می‌شود. این سیستم شامل سردکن‌ها، گرمکن‌ها و تجهیزات خنک‌کننده دیگر است. مبدل حرارتی برای انتقال حرارت بین جریان‌های مختلف در فرایند تقطیر استفاده می‌شود. این مبدل حرارتی می‌تواند به صورت صفحه‌ای، لوله‌ای و یا شلنگی باشد.

تجهیزات کنترل شامل سنسورها، کنترلرها و پنل‌های کنترل است که برای کنترل دما، فشار و جریان در فرایند تقطیر استفاده می‌شود. با تکرار فرایند تقطیر، الکل خالص‌تر و با کیفیت بالاتری تولید می‌شود. در هر مرحله تقطیر، الکل خالص‌تر به دست می‌آید. در روش تقطیر چند مرحله ای، برای تقطیر الکل، سیستم‌های چند مرحله‌ای مانند سیستم تقطیر با تعداد ستون‌های تقطیر متعدد استفاده می‌شود. این سیستم‌ها به کاهش محتوای آب در الکل کمک می‌کنند و عملکرد بهتری در تقطیر الکل ارائه می‌دهند.

با بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی و استفاده از تجهیزات خنک‌کننده مناسب، انتقال حرارت بهینه درفرایند تقطیر فراهم می‌شود. این می‌تواند منجر به جداسازی بهتر آب از الکل و در نتیجه تولید الکل خالص‌تر شود. جذب‌کننده‌ها می‌توانند به جداسازی آب از الکل در فرایند تقطیر کمک کنند. این تجهیزات با استفاده از جاذب‌های مختلف مانند مواد جاذب مولکولی، زئولیت‌ها و کربن فعال، آب را جذب کرده و الکل خالص را تولید می‌کنند.

برای بهبود کیفیت الکل و حذف آلاینده‌ها، می‌توان از فیلتراسیون، جذب، تجزیه‌ایونی و تصفیه با غشا استفاده کرد. تولید الکل خالص و با کیفیت بالا در خط تولید الکل نیاز به تجهیزات حرفه‌ای، کنترل دقیق فرایند و رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی دارد. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند نوع مواد اولیه، فرآیند تولید، شرایط فرایند و تجهیزات مورد استفاده نیز بر کیفیت و خلوص الکل تولیدی تأثیرگذار هستند.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن