اتوکلاو استریلایزر پلاسما

اتوکلاو استریلایزر پلاسما

اتوکلاو استریل سرد و خشک ضدعفونی کننده با پراکسید هیدروژن به روش پلاسما

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن