فرمانتور

اتمام کار ساخت فرمانتور و بارگیری و ارسال برای مشتری

پس از اینکه فرمانتور یا بیوراکتور ساخته شده در کارگاه پترو صنعت تاراز به دقت مونتاژ و تست شد، بارگیری میشود و به محل مورد نظر مشتری برای نصب و راه اندازی ارسال میشود.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن